Integritetspolicy

AVAide har åtagit sig att skydda din integritet. Denna policy gäller endast för användarinformation och data som samlas in och lagras av AVAide (inklusive programvaruprodukter och som länkar till denna integritetspolicy).

Denna integritetspolicy hjälper dig att förstå:

Läs denna integritetspolicy noggrant innan du använder tjänsterna som tillhandahålls av AVAide. Om du använder eller fortsätter att använda de relevanta produkterna och tjänsterna samtycker du till vår behandling av din relevanta information i enlighet med denna policy.

Om du har några frågor om denna policy är du välkommen att kontakta oss: support@avaide.com.

Vilken information vi samlar in

Hur vi använder din information

AVAide samlar in och använder din information för att förbättra din upplevelse när du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster. Uppgifterna som AVAide samlar in används för att ge effektivare kundservice. Till exempel kommer du inte att ange samma information upprepade gånger.

Vi förbättrar också våra produkter, teknik och tjänster. Visningsinnehållet och reklam kommer också att anpassas för att anpassa dina intressen och preferenser.

Vi använder även dina personuppgifter för att kontakta dig. Vi kan skicka välkomstbrev, faktureringspåminnelser, information om tekniska tjänster och säkerhetsmeddelanden. Vi kan också ibland skicka e-post till dig för att informera dig om reklamaktiviteter.

Program för förbättringsprogram

AVAide är engagerad i att förbättra användarnas upplevelse. Den personliga och icke-personliga information som samlas in och används av AVAide är till för att förbättra syftet. AVAide kommer inte att avslöja eller dela informationen i olagligt syfte eller utan medgivande från dig. För de som inte vill ingå i denna tjänst kan du kontakta oss för att avbryta den.

Hur vi skyddar din information

AVAide kommer endast att samla in din personliga information med ditt samtycke och för juridiska ändamål.

I princip kommer AVAide inte att avslöja din personliga information offentligt. Vi kommer endast att avslöja din personliga information offentligt när:

Hur vi delar din information

Vi kan komma att dela din personliga information med våra dotterbolag. Vi kommer dock endast att dela personlig information som är nödvändig och är föremål för de syften som anges i denna integritetspolicy. Om våra dotterbolag vill ändra ändamålen för vilka personuppgifter behandlas, kommer de återigen att begära ditt auktoriserade samtycke.

Vi kan komma att dela din beställningsinformation, kontoinformation, enhetsinformation och platsinformation med partners och tredje parter för att säkerställa ett framgångsrikt slutförande av de tjänster som tillhandahålls dig. Vi kommer dock endast att dela din personliga information för lagliga, legitima, nödvändiga, specifika och explicita ändamål, och endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Våra partners har inte behörighet att använda den personliga informationen som delas för något annat ändamål.

Garantifriskrivning

När det gäller material och information som finns på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, data, åsikter, rekommendationer, webbsidor eller länkar, gör AVAide sitt bästa för att göra dem korrekta. AVAide garanterar inte fullständigt noggrannheten, lämpligheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av sådant material och innehåll och frånsäger sig uttryckligen ansvar för fel eller utelämnanden i sådant material och innehåll. Alla produkter och tjänster som säljs på denna webbplats ska omfattas av försäljningskontraktet och villkoren för AVAide.

Hur du ändrar eller tar bort din information

Du kan ändra omfattningen av din auktorisering för att vi ska fortsätta att samla in din personliga information eller återkalla din auktorisation genom att kontakta oss.

Förstå att vissa affärsfunktioner kräver grundläggande personlig information för att kunna slutföras. När du återkallar ditt samtycke eller auktorisation kommer vi inte att kunna fortsätta att tillhandahålla dig tjänsterna och vi kommer inte längre att behandla dina motsvarande personuppgifter. Dessutom kommer ditt beslut att återkalla ditt samtycke eller auktorisation inte påverka den personuppgiftsbehandling som tidigare utförts baserat på ditt tillstånd.

Ändringar av denna integritetspolicy

AVAide förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera denna policy från tid till annan. Om integritetspolicyn uppdateras kommer AVAide att publicera den reviderade versionen och ikraftträdandedatumet på webbplatsen, som du kan besöka för att granska. Vi kommer också att meddela mer framträdande om betydande förändringar som är inblandade.

Kontaktinformation

AVAide granskar regelbundet dess efterlevnad av denna integritetspolicy. Ställ gärna frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy genom att kontakta support@avaide.com.