Personvernerklæring

AVAide er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Denne policyen gjelder kun for brukerinformasjon og data som samles inn og lagres av AVAide (inkludert programvareprodukttjenester og som lenker til denne personvernerklæringen).

Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå:

Vennligst les denne personvernerklæringen nøye før du bruker tjenestene levert av AVAide. Hvis du bruker eller fortsetter å bruke de relevante produktene og tjenestene, samtykker du til vår behandling av din relevante informasjon i samsvar med denne policyen.

Hvis du har spørsmål om denne policyen, kan du gjerne kontakte oss: support@avaide.com.

Hvilken informasjon vi samler inn

Hvordan vi bruker informasjonen din

AVAide samler inn og bruker informasjonen din for å forbedre opplevelsen din når du besøker nettsidene våre og nyter tjenestene våre. Dataene AVAide samler inn brukes for å gi mer effektiv kundeservice. Du vil for eksempel ikke skrive inn den samme informasjonen gjentatte ganger.

Vi forbedrer også våre produkter, teknologi og tjenester. Visningsinnholdet og reklamen vil også bli justert for å tilpasse dine interesser og preferanser.

Vi bruker også din personlige informasjon for å kontakte deg. Vi kan sende velkomstbrev, faktureringspåminnelser, informasjon om tekniske tjenester og sikkerhetskunngjøringer. Vi kan også av og til sende deg e-poster for å informere deg om reklameaktiviteter.

Programvareforbedringsprogram

AVAide er forpliktet til å forbedre brukernes opplevelse. Den personlige og ikke-personlige informasjonen som samles inn og brukes av AVAide er for å forbedre formålet. AVAide vil ikke avsløre eller dele informasjonen for ulovlige formål eller uten samtykke fra deg. For de som ikke ønsker å bli inkludert i denne tjenesten, kan du kontakte oss for å avbryte den.

Hvordan vi beskytter informasjonen din

AVAide vil kun samle inn din personlige informasjon med ditt samtykke og for juridiske formål.

I prinsippet vil AVAide ikke offentliggjøre din personlige informasjon. Vi vil bare avsløre din personlige informasjon offentlig når:

Hvordan vi deler informasjonen din

Vi kan dele din personlige informasjon med våre tilknyttede selskaper. Vi vil imidlertid bare dele personlig informasjon som er nødvendig og er underlagt formålene angitt i denne personvernerklæringen. Hvis våre tilknyttede selskaper ønsker å endre formålene som personopplysninger behandles for, vil de igjen be om ditt autoriserte samtykke.

Vi kan dele din bestillingsinformasjon, kontoinformasjon, enhetsinformasjon og plasseringsinformasjon med partnere og tredjeparter for å sikre vellykket gjennomføring av tjenestene som tilbys deg. Vi vil imidlertid bare dele din personlige informasjon for lovlige, legitime, nødvendige, spesifikke og eksplisitte formål, og kun når det er nødvendig for å tilby tjenestene. Våre partnere har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene som deles til andre formål.

Ansvarsfraskrivelse for garanti

Når det gjelder materialet og informasjonen på denne siden, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, data, meninger, anbefalinger, nettsider eller lenker, prøver AVAide sitt beste for å gjøre dem nøyaktige. AVAide garanterer ikke fullt ut for nøyaktigheten, egnetheten, fullstendigheten eller påliteligheten til slike materialer og innhold og fraskriver seg uttrykkelig ansvar for feil eller utelatelser i slike materialer og innhold. Alle produkter og tjenester som selges på denne siden skal være underlagt salgskontrakten og vilkårene til AVAide.

Hvordan endre eller slette informasjonen din

Du kan endre omfanget av autorisasjonen for at vi skal fortsette å samle inn din personlige informasjon eller trekke tilbake autorisasjonen din ved å kontakte oss.

Vennligst forstå at enkelte forretningsfunksjoner krever noen grunnleggende personlig informasjon for å fullføres. Når du trekker tilbake ditt samtykke eller autorisasjon, vil vi ikke kunne fortsette å tilby deg tjenestene, og vi vil ikke lenger behandle dine tilsvarende personopplysninger. I tillegg vil din beslutning om å trekke tilbake samtykket eller autorisasjonen ikke påvirke behandlingen av personopplysninger tidligere utført basert på din autorisasjon.

Endringer i denne personvernerklæringen

AVAide forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne policyen fra tid til annen. Hvis personvernreglene oppdateres, vil AVAide legge ut den reviderte versjonen og ikrafttredelsesdatoen på nettstedet, som du kan besøke for å se. Vi vil også gi mer tydelig melding om betydelige endringer involvert.

Kontaktinformasjon

AVAide vurderer regelmessig overholdelse av denne personvernerklæringen. Ta gjerne spørsmål eller bekymringer angående denne personvernerklæringen ved å kontakte support@avaide.com.