SLUTTBRUKERLISENSAVTALE (EULA)

Vennligst ikke installer, kopier eller bruk programvaren, dokumentasjonen eller noen del av den før du har lest og godtatt følgende vilkår og betingelser. Dette er en juridisk avtale mellom deg og AVAide. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, vennligst ikke installer, kopier eller bruk programvaren og tjenestene levert av AVAide. Hvis du installerer, kopierer eller bruker programvaren, godtar du alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

Immaterielle rettigheter

Med unntak av det som er uttrykkelig gitt i denne avtalen, skal programvaren, inkludert alle immaterielle rettigheter, forbli den eksklusive eiendommen til AVAide. Du skal ikke ha noen rett til de immaterielle rettighetene til AVAide. Du skal godta å ikke lage noen uautoriserte kopier av programvaren. Med unntak av det som er uttrykkelig gitt her, gir AVAide deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter under AVAides patenter, opphavsrettigheter og varemerker.

Lisenstildeling og forbudt bruk

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir AMD deg herved en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tilbakekallbar, ikke-overførbar, begrenset opphavsrettslisens til å bruke programvaren kun i forbindelse med AVAide-produkter.

Ytterligere restriksjoner på din bruk av programvaren er angitt nedenfor. Du kan ikke:

Prøveversjon

Ved å laste ned og installere en prøveversjon av programvaren, får du herved en evalueringslisens. Kun evalueringsformål er tillatt i den aktuelle evalueringsperioden. Enhver bruk av produktet utover denne perioden er strengt forbudt.

Installasjon

Du kan installere én kopi av det lisensierte produktet på én enkelt enhet. Du må være den primære brukeren av enheten som det lisensierte produktet er installert på. Denne avtalen skal gjelde for alle installasjoner av det lisensierte produktet. Installasjon av det lisensierte produktet på to eller flere enheter er forbudt. Du kan kjøpe og installere flere lisenser hvis du ønsker å installere programvare på to eller flere enheter. Du er alene ansvarlig for alle utgifter som påløper ved installasjon og bruk av det lisensierte produktet.

Du kan installere programvaren

Programvareforbedringsprogram

AVAide er forpliktet til å forbedre brukernes opplevelse. Den personlige og ikke-personlige informasjonen som samles inn og brukes av AVAide er for å forbedre formålet. AVAide vil ikke avsløre eller dele informasjonen for ulovlige formål eller uten samtykke fra deg. For de som ikke ønsker å bli inkludert i denne tjenesten, kan du kontakte oss for å avbryte den.

Aktivering

Det lisensierte produktet er utstyrt med visse teknologier for å forhindre ulovlig bruk av programvaren. Med dem kan programvaren bare installeres og avinstalleres på en enhet ikke mer enn visse ganger, eller den kan installeres på et begrenset antall enheter i en periode med samme lisens. Programvaren trenger aktivering i en viss periode. Eventuelle mislykkede prosedyrer vil hindre prosessen. Hvis du støter på problemer under aktiveringen, vennligst kontakt AVAides kundeservice for å få hjelp.

Lisensoverføring

Lisenstaker kan ikke leie ut, låne ut, selge eller overføre det lisensierte produktet uten skriftlig forhåndssamtykke fra AVAide.

Ansvarsfraskrivelse for garanti

Når det gjelder materialet og informasjonen på denne siden, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, data, meninger, anbefalinger, nettsider eller lenker, prøver AVAide sitt beste for å gjøre dem nøyaktige. AVAide garanterer ikke fullt ut for nøyaktigheten, egnetheten, fullstendigheten eller påliteligheten til slike materialer og innhold og fraskriver seg uttrykkelig ansvar for feil eller utelatelser i slike materialer og innhold. Alle produkter og tjenester som selges på denne siden skal være underlagt salgskontrakten og vilkårene til AVAide.

Ansvarsfraskrivelse for følgeskader

AVAide tar intet ansvar for eventuelle følgeskader under bruk av produktet, inkludert men ikke begrenset til datamaskinfeil og arbeidsstans.

Ansvarsbegrensning

AVAide har ikke noe ansvar for innholdet i produktet eller noen del av det, inkludert men ikke begrenset til brudd på immaterielle rettigheter, varemerker, personvern, forretningsavbrudd.

Hvis produktet blir anklaget fra andre for brudd på immaterielle rettigheter, vil AVAide gjøre umiddelbare tiltak for å takle problemet. AVAide vil da tilby en erstattet versjon gratis. Annet enn det skal AVAide ikke bære noe annet ansvar.

Eksportkontroll

USA kontrollerer eksporten av produkter og informasjon. Brukere samtykker i å ikke eksportere eller importere produktet til land som er forbudt i henhold til loven. Ved å bruke produktet godtar du vilkårene for eksportkontroll. Du skal bære ansvaret for din eksport- og importatferd og sikre full overholdelse av loven.

Skatter

Du skal bære ansvar for betalingsregninger og lignende skatter knyttet til lisensen til produktet til AVAide.

Avslutning

AVAide ser alle rettigheter som en helhet. AVAide forbeholder seg retten til å si opp avtalen hvis du ikke overholder vilkårene. I så fall skal du ødelegge alle kopier av AVAide-produkter.

Diverse

Enhver bruk som bryter med lokal lov eller krenker andres immaterielle rettigheter er ikke tillatt. Hvis du bruker produktet fra AVAide, vennligst ta ansvaret på egen hånd. AVAide skal ikke bære noe annet ansvar for deg. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, vennligst ikke last ned og installer produktene til AVAide.

Ungdom kan ikke bruke tjenestene som tilbys av AVAide for å bla gjennom ulovlig innhold eller innhold mot moral.

Tillatt av loven er den endelige tolkningen overlatt til AVAides skjønn. Hvis du har spørsmål knyttet til denne lisensavtalen, kan du gjerne kontakte oss: support@avaide.com