תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אלה יחולו על כל המוצרים והשירותים המסופקים על ידי AVAide. המשתמשים יהיו מחויבים לתנאים אלה כאשר הם נהנים מכל שירות שלו. AVAide תהיה זכאית לסעדים משפטיים והוגנים בגין הפרות של תנאים אלה. כל זכויות שאינן מוענקות במפורש כאן שמורות.

שינוי

התוכן של אתר זה עדכני ו-AVAide רשאית לערוך שינויים בתוכן, במוצרים, בשירותים, במחירים ובתוכניות באתר זה בכל עת ללא הודעה או הנחיה, לכן אנא בקר באתר זה באופן קבוע על מנת לקבל את המרב גרסה עדכנית של המידע.

זכויות יוצרים

© 2024

הבעלות על מוצרי AVAide המעורבים בשירותי AVAide וזכויות הקניין הרוחני של התוכנה הקשורה שייכים ל-AVAide. לכן, ניתן להשתמש בתוכן באתר זה רק באישור של AVAide. אחרים אינם רשאים להעתיק, לשכפל או ליצור יצירות נגזרות הקשורות לתוכן ללא רשות.

סימני מסחר

כל הסימנים המסחריים וסמלי הלוגו שבהם נעשה שימוש ומוצגים באתר זה הם רכושה של AVAide. הם מוגנים על ידי חוקי הבעלות על סימנים מסחריים. אין אדם רשאי להשתמש בסימנים המסחריים, בסימנים בכל דרך שהיא ללא אישור מראש ובכתב.

שימוש בתוכנה

כאשר אתה מוריד תוכנה כלשהי מהאתר, לרבות קבצים ותמונות כלשהן המוטמעות בתוכנה או שנוצרה בה, והחומרים הנלווים לתוכנה מורשים לך על ידי AVAide. AVAide אינה מעבירה לך זכויות כלשהן בתוכנה, ו-AVAide שומרת על כל הזכויות בתוכנה וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות. אינך רשאי להפיץ, למכור, לבצע דה-קומפילציה או לנצל בכל דרך אחרת את התוכנה.

מָשׁוֹב

כל הערה, שאלות והצעות שנשלחו ל-AVAide ייחשבו כלא סודיות. המשוב יהיה חופשי לשכפל, להשתמש, לחשוף, להציג, להציג, לשנות, ליצור עבודות נגזרות ולהפיץ את המשוב לאחרים ללא הגבלה לכל מטרה, לרבות אך לא רק פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים הכוללים משוב כזה.

קישורים לאתרי צד שלישי

מעת לעת, לנוחיותך ועל מנת להגביר את השימוש באתר זה, ייתכן שיסופקו באתר זה קישורים הנמצאים בבעלות ובשליטה של צדדים שלישיים. קישורים אלו מוציאים אותך מחוץ לשירותים שלנו ומחוץ מאתר AVAide והם מעבר לשליטתה של AVAide. לאתרים שאליהם אתה יכול לקשר יש מדיניות פרטיות נפרדת משלהם. בעוד AVAide מבקשת לשמור על שלמות אתרי האינטרנט שלה, AVAide אינה אחראית לתוכן ולפעילויות של אתרי צד שלישי. לכן, הגישה שלך לאתרי צד שלישי היא על אחריותך בלבד. שים לב שאתרים אלה עשויים לשלוח קובצי Cookie משלהם למשתמשים כדי לאסוף או לבקש מידע אישי, לכן אנו ממליצים שתבחר לעיין בתנאים או במדיניות הפרטיות הכלולים באתרים אלה לפני השימוש בהם.

אחריות וכתבי ויתור

מבחינת החומרים והמידע המופיעים באתר זה, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, נתונים, דעות, המלצות, דפי אינטרנט או קישורים, AVAide מנסה כמיטב יכולתה לדייק אותם. AVAide אינה מתחייבת באופן מלא לדיוק, התאמה, שלמות או מהימנות של חומרים ותכנים כאלה ומתנערת מפורשות מאחריות לשגיאות או השמטות בחומרים ובתוכן אלה. כל המוצרים והשירותים הנמכרים באתר זה יהיו כפופים לחוזה המכירה ולתנאים וההגבלות של AVAide.

צור קשר

אם יש לך שאלות או הצעות לגבי האתר או השירותים שלנו, בבקשה בקר במרכז תמיכת הלקוחות שלנו לקבלת עזרה.