הסכם רישיון משתמש קצה (EULA)

נא לא להתקין, להעתיק או להשתמש בתוכנה, בתיעוד או בכל חלק מהם עד שקראת בעיון והסכמת לתנאים ולהגבלות הבאים. זהו הסכם משפטי בינך לבין AVAide. אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, נא לא להתקין, להעתיק או להשתמש בתוכנה ובשירותים המסופקים על ידי AVAide. אם אתה מתקין, מעתיק או משתמש בתוכנה, אתה מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה.

זכויות קניין רוחני

למעט כפי שצוין במפורש בהסכם זה, התוכנה, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, תישאר בבעלותה הבלעדית של AVAide. לא תהיה לך זכות לזכויות הקניין הרוחני של AVAide. אתה מסכים לא לעשות עותקים לא מורשים של התוכנה. למעט כפי שצוין במפורש כאן, AVAide אינה מעניקה לך זכויות מפורשות או משתמעות תחת הפטנטים, זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של AVAide.

מתן רישיון ושימושים אסורים

בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, AMD מעניקה לך בזאת רישיון זכויות יוצרים לא בלעדי, ללא תמלוגים, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה, לשימוש בתוכנה רק בשילוב עם מוצרי AVAide.

הגבלות נוספות על השימוש שלך בתוכנה מפורטות להלן. אסור לך:

גרסת נסיון

בהורדה והתקנה של גרסת ניסיון של התוכנה, ניתן בזאת רישיון הערכה. רק מטרת הערכה מותרת במהלך תקופת ההערכה הרלוונטית. כל שימוש במוצר מעבר לתקופה זו אסור בהחלט.

הַתקָנָה

אתה רשאי להתקין עותק אחד של המוצר המורשה על מכשיר בודד. עליך להיות המשתמש הראשי של המכשיר שבו מותקן המוצר המורשה. הסכם זה יחול על כל ההתקנות של המוצר ברישיון. התקנה של המוצר המורשה על שני מכשירים או יותר אסורה. אתה רשאי לרכוש ולהתקין רישיונות מרובים אם ברצונך להתקין תוכנה בשני מכשירים או יותר. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל ההוצאות שייגרמו בהתקנה ובשימוש במוצר המורשה.

אתה יכול להתקין את התוכנה

תוכנית לשיפור תוכנה

AVAide מחויבת לשיפור חווית המשתמשים. המידע האישי והלא אישי שנאסף ומשמש על ידי AVAide מיועד לשיפור מטרות. AVAide לא תחשוף או תשתף את המידע למטרה בלתי חוקית או ללא הסכמה ממך. למי שלא רוצה להיכלל בשירות זה, ניתן לפנות אלינו לביטולו.

הַפעָלָה

המוצר המורשה מצויד בטכנולוגיות מסוימות למניעת שימוש בלתי חוקי בתוכנה. איתם ניתן להתקין ולהסיר את התוכנה במכשיר לא יותר מפעמים מסוימות או להתקין אותה על מספר מצומצם של מכשירים בתקופה עם אותו רישיון. התוכנה זקוקה להפעלה במהלך תקופה מסוימת. כל נהלים שנכשלו יפריעו לתהליך. אם אתה נתקל בבעיה כלשהי במהלך ההפעלה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של AVAide לקבלת עזרה.

העברת רישיון

בעל הרישיון אינו רשאי לשכור, להשאיל, למכור או להעביר את המוצר ברישיון ללא הסכמה מראש ובכתב מאת AVAide.

כתב ויתור על אחריות

מבחינת החומרים והמידע המופיעים באתר זה, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, נתונים, דעות, המלצות, דפי אינטרנט או קישורים, AVAide מנסה כמיטב יכולתה לדייק אותם. AVAide אינה מתחייבת באופן מלא לדיוק, התאמה, שלמות או מהימנות של חומרים ותכנים כאלה ומתנערת מפורשות מאחריות לשגיאות או השמטות בחומרים ובתוכן אלה. כל המוצרים והשירותים הנמכרים באתר זה יהיו כפופים לחוזה המכירה ולתנאים וההגבלות של AVAide.

כתב ויתור על נזקים תוצאתיים

AVAide אינה נושאת באחריות לכל נזק תוצאתי במהלך השימוש במוצר, לרבות אך לא רק כשל במחשב והפסקת עבודה.

הגבלת אחריות

ל-AVAide אין אחריות לתוכן המוצר או כל חלק ממנו, לרבות אך לא רק הפרה של זכויות קניין רוחני, סימני מסחר, פרטיות, הפרעה עסקית.

אם המוצר יעמוד בפני האשמות מאחרים בגין הפרת זכויות קניין רוחני, AVAide תבצע פעולות מיידיות כדי להתמודד עם הבעיה. לאחר מכן AVAide תספק גרסה מוחלפת ללא תשלום. מלבד זאת, AVAide לא תישא באחריות אחרת.

בקרת ייצוא

ארצות הברית שולטת בייצוא של מוצרים ומידע. המשתמשים מסכימים לא לייצא או לייבא את המוצר למדינות האסורות על פי החוק. על ידי שימוש במוצר, אתה מסכים לתנאי בקרת הייצוא. אתה תישא באחריות להתנהגות הייצוא והייבוא שלך ותבטיח עמידה מלאה בחוק.

מיסים

אתה תישא באחריות לחשבונות התשלום ומסים דומים הקשורים לרישיון המוצר של AVAide.

סיום

AVAide רואה את כל הזכויות כמכלול. AVAide שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההסכם אם לא תעמוד בתנאים. במקרה זה, אתה תשמיד את כל העותקים של מוצרי AVAide.

שונות

כל שימוש שמפר את החוק המקומי או מפר זכויות קניין רוחני של אחרים אסור. אם אתה משתמש במוצר של AVAide, נא לקחת את האחריות בעצמך. AVAide לא תישא בכל אחריות אחרת עבורך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא לא להוריד ולהתקין את המוצרים של AVAide.

מתבגרים אינם רשאים להשתמש בשירותים הניתנים על ידי AVAide כדי לעיין בתוכן לא חוקי כלשהו או בתוכן הנוגד את המוסר.

מותר על פי חוק, הפרשנות הסופית נתונה לשיקול דעתה של AVAide. אם יש לך שאלות כלשהן הקשורות ל-EULA זה, אל תהסס לפנות אלינו: support@avaide.com