ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย AVAide ผู้ใช้จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเพลิดเพลินกับบริการใด ๆ ของมัน AVAide มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายและเป็นธรรมสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

การดัดแปลง

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน และ AVAide มีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา และโปรแกรมบนไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือแจ้งให้ทราบ ดังนั้นโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อรับประโยชน์สูงสุด - ข้อมูลเวอร์ชันล่าสุด

ลิขสิทธิ์

© 2024

ความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ AVAide ที่เกี่ยวข้องกับบริการ AVAide และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นของ AVAide ดังนั้น เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จึงสามารถใช้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก AVAide เท่านั้น ผู้อื่นต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ AVAide พวกเขาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้า ทำเครื่องหมายในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การใช้ซอฟต์แวร์

เมื่อคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ จากไซต์ รวมถึงไฟล์และรูปภาพใดๆ ที่ฝังอยู่ในหรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ และเนื้อหาที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์นั้นได้รับอนุญาตจากคุณโดย AVAide AVAide จะไม่โอนสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ให้กับคุณ และ AVAide ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณไม่สามารถแจกจ่าย ขาย ถอดรหัส หรือใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้

ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็น คำถาม และข้อเสนอแนะใดๆ ที่ส่งถึง AVAide จะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ผลตอบรับจะต้องมีอิสระในการทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย จัดแสดง แสดง เปลี่ยนแปลง สร้างงานลอกเลียนแบบ และแจกจ่ายคำติชมไปยังผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคำติชมดังกล่าว

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ในบางครั้ง เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเพิ่มการใช้งานไซต์นี้ ลิงก์ที่เป็นเจ้าของและควบคุมโดยบุคคลที่สามอาจมีให้บนเว็บไซต์นี้ ลิงก์เหล่านี้นำคุณออกจากบริการของเราและออกจากไซต์ AVAide และอยู่นอกเหนือการควบคุมของ AVAide ไซต์ที่คุณสามารถเชื่อมโยงให้มีนโยบายส่วนบุคคลแยกต่างหากได้ แม้ว่า AVAide จะพยายามรักษาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของตนเอง แต่ AVAide จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและกิจกรรมของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ดังนั้น การเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามจึงเป็นความเสี่ยงของคุณเอง โปรดทราบว่าไซต์เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตนเองไปยังผู้ใช้เพื่อรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณเลือกตรวจสอบข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะใช้งาน

การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในแง่ของวัสดุและข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หน้าเว็บหรือลิงก์ AVAide พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ถูกต้อง AVAide ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของวัสดุและเนื้อหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในวัสดุและเนื้อหาดังกล่าว ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้สัญญาการขายและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AVAide

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา โปรด ไปที่ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ