ACORD DE LICENȚĂ UTILIZATORULUI FINAL (EULA)

Vă rugăm să nu instalați, copiați sau utilizați software-ul, documentația sau orice parte a acestuia până când nu citiți cu atenție și sunteți de acord cu următorii termeni și condiții. Acesta este un acord legal între dumneavoastră și AVaide. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, vă rugăm să nu instalați, să nu copiați sau să utilizați software-ul și serviciile furnizate de AVAide. Dacă instalați, copiați sau utilizați software-ul, sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acest Acord, software-ul, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, vor rămâne proprietatea exclusivă a AVaide. Nu veți avea niciun drept asupra drepturilor de proprietate intelectuală ale AVaide. Sunteți de acord să nu faceți copii neautorizate ale software-ului. Cu excepția celor prevăzute în mod expres aici, AVAide nu vă acordă niciun drept explicit sau implicit în baza patentelor, drepturilor de autor și mărcilor comerciale ale AVAide.

Acordarea licenței și utilizări interzise

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestui Acord, AMD vă acordă prin prezenta o licență de drepturi de autor neexclusivă, fără drepturi de autor, revocabilă, netransferabilă și limitată pentru a utiliza software-ul numai împreună cu produsele AVAide.

Restricții suplimentare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a software-ului sunt prezentate mai jos. Tu nu poți:

Versiune de încercare

Prin descărcarea și instalarea unei versiuni de încercare a software-ului, vi se acordă o licență de evaluare. Numai scopul evaluării este permis în perioada de evaluare aplicabilă. Orice utilizare a produsului peste această perioadă este strict interzisă.

Instalare

Puteți instala o copie a produsului cu licență pe un singur dispozitiv. Trebuie să fiți utilizatorul principal al dispozitivului pe care este instalat Produsul cu licență. Acest Acord se va aplica tuturor instalațiilor Produsului Licențiat. Instalarea produsului cu licență pe două sau mai multe dispozitive este interzisă. Puteți achiziționa și instala mai multe licențe dacă doriți să instalați software pe două sau mai multe dispozitive. Veți fi singurul responsabil pentru toate cheltuielile suportate în instalarea și utilizarea Produsului licențiat.

Puteți instala software-ul

Program de îmbunătățire a software-ului

AVaide se angajează să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Informațiile personale și non-personale colectate și utilizate de AVaide sunt în scop de îmbunătățire. AVAide nu va dezvălui sau partaja informațiile în scopuri ilegale sau fără consimțământul dumneavoastră. Pentru cei care nu doresc să fie incluși în acest serviciu, ne puteți contacta pentru a-l anula.

Activare

Produsul licențiat este echipat cu anumite tehnologii pentru a preveni utilizarea ilegală a software-ului. Cu ele, software-ul poate fi instalat și dezinstalat doar pe un dispozitiv nu mai mult de anumite ori sau poate fi instalat pe un număr limitat de dispozitive într-o perioadă cu aceeași licență. Software-ul necesită activare într-o anumită perioadă. Orice procedură eșuată va împiedica procesul. Dacă întâmpinați orice problemă în timpul activării, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți AVAide pentru ajutor.

Transfer de licență

Titularul de licență nu poate închiria, împrumuta, vinde sau transfera Produsul licențiat fără acordul prealabil scris al AVaide.

Declinarea răspunderii la garanție

În ceea ce privește materialele și informațiile conținute pe acest site, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafice, date, opinii, recomandări, pagini web sau link-uri, AVAide face tot posibilul pentru a le face exacte. AVAide nu garantează pe deplin acuratețea, adecvarea, completitudinea sau fiabilitatea acestor materiale și conținut și își declină în mod expres răspunderea pentru erori sau omisiuni în astfel de materiale și conținut. Toate produsele și serviciile vândute pe acest site vor fi supuse contractului de vânzare și Termenilor și condițiilor AVAide.

Exonerare de responsabilitate privind daunele indirecte

AVaide nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune consecințe în timpul utilizării produsului, inclusiv, dar fără a se limita la defecțiunea computerului și oprirea lucrului.

Limitare a răspunderii

AVaide nu are nicio responsabilitate pentru conținutul produsului sau orice parte a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, mărcilor comerciale, confidențialitatea, întreruperea activității.

Dacă produsul se confruntă cu acuzații din partea altora pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, AVAide va lua măsuri prompte pentru a rezolva problema. AVaide va furniza apoi o versiune înlocuită gratuit. În afară de aceasta, AVaide nu își asumă nicio altă responsabilitate.

Controlul exporturilor

Statele Unite controlează exportul de produse și informații. Utilizatorii sunt de acord să nu exporte sau să importe produsul în țări interzise de lege. Prin utilizarea produsului, sunteți de acord cu termenii de control al exportului. Veți purta responsabilitatea pentru comportamentul dvs. de export și import și veți asigura respectarea deplină a legii.

Impozite

Veți fi responsabil pentru facturile de plată și taxele similare legate de licența produsului AVAide.

Încetarea

AVaide vede toate drepturile ca un întreg. AVAide își păstrează dreptul de a rezilia Acordul dacă nu respectați termenii. În acest caz, veți distruge toate copiile produselor AVaide.

Diverse

Nu este permisă orice utilizare care încalcă legea locală sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă utilizați produsul AVaide, vă rugăm să vă asumați responsabilitatea pe cont propriu. AVaide nu își asumă nicio altă răspundere pentru dvs. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu descărcați și să nu instalați produsele AVaide.

Adolescenții nu pot folosi serviciile furnizate de AVAide pentru a răsfoi orice conținut ilegal sau cel contrar bunelor moravuri.

Permisă de lege, interpretarea finală este lăsată la latitudinea AVaide. Dacă aveți întrebări legate de acest EULA, nu ezitați să ne contactați: support@avaide.com